انجمن كاربران نرم افزار كتيا CATIA در ايران

 

IRANIAN CATIA Group Team Website

 

وب سايت انجمن كتياي ايران

www.Group.CATIA.IR

 

زیر نظر مركز آموزشي كتياي ايران

        www.CATIA.IR

 

1. پروژه هاي كتيا - دوره مقدماتي كتيا

 

2. پروژه هاي كتيا - دوره پيشرفته كتيا

 

3. پروژه هاي كتيا - دوره قالب سازي و ماشين كاري كتيا

 

4. پروژه های ارسالی

 

 

کپی برداری از فایل ها و مطالب وب سایت انجمن کتیای ایران به هر نحو پیگرد قانونی دارد.

کلیه فایل های ارائه شده دارای مالکیت حقیقی و حقوقی می باشد.

انجمن کتیا ایران

www.Group.CATIA.IR

 

 

پروژه هاي آموزشي از اعضاء مركز كتياي ايران:

طراح سطح پروژه و نسخه طراحي شده تصوير پروژه و لينك دانلود

محمدرضا مردانی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی برانکادر با نرم افزار کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

 CATIA Project Download

حسن خشجان

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه طراحی ظرف روغن موتور با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

 CATIA ProjectDownload

رضا رحمانی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی دوچرخه با نرم افزار کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

نیما قربان زاده

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی کلمن با نرم افزار کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

حسین حاجی زاده نارستان

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی با نرم افزار کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مهرداد گرجی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی شیر با نرم افزار کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

احسان رونق

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه طراحی ماوس با نرم افزار کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

حمید رحمانی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی دستگیره اتومبیل با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مهدی میرهاشمی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی شیر آب با نرم افزار کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مرتضی اسمعیلی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی خودکار با نرم افزار کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

امیرحسین رضائی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی با نرم افزار کاتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد صادق پرواس

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی با نرم افزار کتیا

دانلود پروژه آموزش کاتیا

CATIA Project Download

سعید فکری

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی هلیکوپتر با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

حسام دارا

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه طراحی بطری با نرم افزار کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مهدی مصلح آبادی

 

رزومه

پروژه آموزش كتيا

پروژه ارسالی به انجمن کتیا ایران

CATIA V5 R20

پروژه طراحی اکسپندر با نرم افزار کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

حسن خشجان

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی با نرم افزار کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد رسول فرزانه

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

 

پروژه آنالیز پایه کاتیوشا با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد رسول فرزانه

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

 

پروژه طراحی تیر پارامتریک با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

 CATIA Project Download

حسن خشجان

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی خودکار با نرم افزار کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد همايوني نجف آبادي

 

رزومه

پروژه آموزش كتيا

پروژه ارسالی به انجمن کتیا ایران

CATIA V5 R20

پروژه طراحی کلاه با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

منصور اسدي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه قالب سازي آموزش كتيا

در كلاس كتيا قالب سازي و ماشين كاري كتيا

CATIA V5 R20

پروژه طراحی قالب با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

احسان رونق

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی سوئیچ با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سید حجت سجادی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد همايوني نجف آبادي

 

رزومه

پروژه آموزش كتيا

پروژه ارسالی به انجمن کتیا ایران

CATIA V5 R20

پروژه طراحی هواپیما با کنیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سید حجت سجادی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی دارت با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

عادل شاطری

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

عادل شاطری

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمدرضا معصوم زاده

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمدرضا معصوم زاده

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد همايوني نجف آبادي

 

رزومه  

پروژه آموزش كتيا

پروژه ارسالی به انجمن کتیا ایران

CATIA V5 R20

پروژه طراحی شیر آب با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سمانه علیزاده

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

علیرضا بخشی کندری

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مهنوش وقاری

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه طراحی سینی طرح دار با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

علی بلغاری

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه طراحی لامپ با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

علی بلغاری

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه طراحی بطری با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

امیر حق وردی زاده

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی ماشین اصلاح بران با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

صمد بلاغی اینالو

 

رزومه

پروژه آموزش كتيا

پروژه ارسالی به انجمن کتیا ایران

CATIA V5 R20

پروژه طراحی صندلی توپی با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

ناصر اشرفی

 

رزومه

 

پروژه آموزش كتيا

پروژه ارسالی به انجمن کتیا ایران

CATIA V5 R20

پروژه طراحی منگنه با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

حسین اسکندرزاده

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

کتیا - پروژه کتیا CATIA

پروژه طراحی یخپال سایدبایساید با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مهدی طیبی

 

رزومه

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

CATIA

پروژه طراحی مخزن مایع ظرفشوئی با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

صمد بلاغی اینالو

 

رزومه

پروژه آموزش كتيا

پروژه ارسالی به انجمن کتیا ایران

CATIA V5 R20

کتیا - پروژه کتیا CATIA

پروژه طراحی اسپیکر با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

حسین فاتحی

رزومه

پروژه آموزش كتيا

پروژه ارسالی به انجمن کتیا ایران

CATIA V5 R20

Project CATIA

پروژه طراحی ماشین اصلاح موزر با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مجید نصیرپور

 

رزومه

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

کتیا - پروژه کتیا CATIA

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

روح الله علی مددی

 

رزومه

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه کتیا

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

روح الله علی مددی

 

رزومه

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

کتیا

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

روح الله علی مددی

 

رزومه

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

کتیا

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد قاسم پور

 

رزومه

 

پروژه آموزش كتيا

پروژه ارسالی به انجمن کتیا ایران

CATIA V5 R20

پروژه كتيا

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد عظيم زاده

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه قالب سازي آموزش كتيا

در كلاس كتيا قالب سازي و ماشين كاري كتيا

CATIA V5 R20

پروژه كتيا

پروژه طراحی قالب با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد عظيم زاده

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه قالب سازي آموزش كتيا

در كلاس كتيا قالب سازي و ماشين كاري كتيا

CATIA V5 R20

پروژه كتيا

پروژه طراحی قالب دایکاست با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

آیدین اردلان

 

رزومه

 

 

 

 

 

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه طراحي قطعه و قالب

در كلاس كتيا قالب سازي و ماشين كاري كتيا

 

 

 

CATIA V5 R20

 

پروژه كتيا

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

 

پروژه كتيا

پروژه طراحی قالب تزریق با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

 

رضا برزگر

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه كتيا

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مجتبی محمد نیا

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه طراحی ظرف شامپو با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مجتبی محمد نیا

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مجتبی محمد نیا

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مجتبی محمد نیا

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مجتبی محمد نیا

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مجتبی محمد نیا

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سید عمار حسنی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه طراحی

دانلودپروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سید عمار حسنی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

علیرضا رهبری

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

میثم محمد رسولی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

منصور اسدي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

منصور اسدي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مهدی مالمیر

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی سه چرخه با کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مهدی مالمیر

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی چای خوری با کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مهدی مالمیر

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه طراحی مهاری کمربند ماشین با کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سامان لشكري

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی جامسواکی با کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سامان لشكري

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه در پارچ با کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سامان لشكري

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه طراحی ساعت رومیزی با کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

آیدین اردلان

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

آیدین اردلان

 

رزومه

 

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سهیل آدرمهان

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

غلامرضا گلنواز

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد حسين معلم

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

غلامرضا زبردست

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

غلامرضا زبردست

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سامان لشكري

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

اميد سجادي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی جارو برقی با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

حميد ده بزرگي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی پنکه با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

رسول عمادي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

منصور اسدي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی جا چسبی با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سيد مسعود رضا توفيقي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

منصور اسدي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

حميد ده بزرگي

 

رزومه

 

 

 

 

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه طراحي قطعه و قالب

در كلاس كتيا قالب سازي و ماشين كاري كتيا

 

 

 

CATIA V5 R20

 

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

 

 

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

 

اميد سجادي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

اشكان اله ياري ابهري

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی قندان کیریستال با کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد عظيم زاده

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

اشكان اله ياري ابهري

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

مصطفي باغخاني

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL  

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد شايسته   

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL 

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد شايسته   

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه قالب سازي آموزش كتيا

در كلاس كتيا قالب سازي و ماشين كاري كتيا

 

CATIA V5 R20

 

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد شايسته

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سيد امير خوش لهجه

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R20

 

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد شايسته   

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سيد محمد سيد حسيني

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL 

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سید سعید جلالی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

امیرحسین اباذری 

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد شايسته   

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R18

 

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

اشكان اله ياري ابهري

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

بهنود شایان ذکریا

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL 

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R18

 
پروژه آموزش کتیا CATIA Project

 

بهنود شایان ذکریا

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R18

 
پروژه آموزش کتیا CATIA Project

 

محسن مازندرانی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

 

سياوش مظفري مجد

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

حميد ده بزرگي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

 

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

حميد ده بزرگي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL  

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سيد امير خوش لهجه

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سياوش مظفري مجد

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

آرگین چهارمحالی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL  

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در دوره كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

آرگین چهارمحالی

 

رزومه

 

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL  

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سياوش مظفري مجد

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL  

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سياوش مظفري مجد

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

حسن رحمتي چاغروند

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

شهاب شادمان

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

آرگین چهارمحالی 

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه قالب سازي آموزش كتيا

در كلاس كتيا قالب سازي و ماشين كاري كتيا

 

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سيد مسعود رضا توفيقي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

سید سعید جلالی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

بهمن پروندار اسدالهي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

اشكان اله ياري ابهري

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL 

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

عليرضا احمدي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

رضا فیروزفر

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلودپروژه آموزش کتیا

 CATIA Project Download

سياوش مظفري مجد

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R20

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمود فتحي

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18
پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

فرشته عيوضخاني

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18
پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محسن مازندرانی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

 

محمد عظيم زاده

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18
پروژه آموزش کتیا CATIA Project

 

آرگین چهارمحالی

 

رزومه

 

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R18
پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

آرگین چهارمحالی

 

رزومه

 

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R18
پروژه آموزش کتیا CATIA Project

محمد عظيم زاده

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18

پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

آرگین چهارمحالی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18
پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

آرگین چهارمحالی

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه پيشرفته آموزش كتيا

در كلاس كتيا پيشرفته

 

CATIA V5 R18
پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

محمد علاقمند

 

رزومه

 

CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL

پروژه مقدماتي آموزش كتيا

در كلاس كتيا مقدماتي

 

CATIA V5 R18
پروژه آموزش کتیا CATIA Project

پروژه طراحی با نرم افزار کتیا

دانلود پروژه آموزش کتیا

CATIA Project Download

   

Copyright 2010 - 2011 CATIA.ir All rights reserved